Landskapsdesign för campingplatser

Landskapsdesign för campingplatser


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Oavsett om du letar efter en lyxig husbilsresort, en privat tältplats med rinnande vatten, en primitiv campingplats för hela din grupp eller en Tipi eller stuga - dessa campingplatser har allt! Rio Lodge på Guad. Detta ligger vid Mexikanska golfen. Vatten ligger nära toalettens gångväg. Här på Canyon Cove har vi en sammansvetsad vänlig gemenskap av familjer och vintertexaner. Perfekt för släktträffar, kyrkliga och företagsevenemang, … Kerrville-Schreiner Park Denna stadspark vid Guadalupefloden, en före detta delstatspark, har husbils- och tältcamping, stugor och till och med ett hus.

Innehåll:
  • Landskapsdesignens roll för att främja miljövård på lägret
  • Att sätta sina SITES högt: Värdet av landskapsarkitekturinterventioner
  • Grunderna för landskapsdesign: Var ska du börja när du designar din trädgård
  • Funderingar om den byggda miljön
  • 1800-talets landskapsdesignprinciper som formade Mellanvästern finns fortfarande med oss ​​idag
  • Camping område landskap design Premium Vector
  • Campingområden
  • Navegación
  • Tyvärr, din webbläsare stöder inte ramar...
  • Vi har upptäckt ovanlig trafikaktivitet som härrör från din IP-adress.
SE RELATERAD VIDEO: bisil campingplats

Landskapsdesignens roll för att främja miljövård på lägret

Alltför ofta håller konventionsfrågor tillbaka den kreativa processen. Som svar använder jag en tvåstegsmetod för att bryta igenom och hitta djupare mark där jag kan utöva mitt hantverk. Först visar jag mina potentiella kunder exempel på mitt eget byggda arbete och andras. Detta tillvägagångssätt utvecklar ett delat språk mellan mig själv och klienten så att vi kan fokusera på vad de vill, snarare än vad de vet. Detta tar normalt mycket kort tid och kan enkelt göras innan vi formellt är engagerade i en provision.

Det hjälper mig också att undersöka min kundkrets för att säkerställa att jag arbetar med någon som jag stilmässigt håller med. Mitt andra steg är vanligtvis att bygga en webbplatsmodell. Tredimensionell modellbyggnad är grundläggande för min designprocess. Jag har tyckt att dessa 3D-konstruktioner varit extremt framgångsrika genom åren. Vårt konferensbord fungerar som ett modellbord och vi visar stolt upp tidigare modeller på våra väggar. Modellframställningsprocessen driver vår webbplatsanalys. I vår studio kombinerar vi drönarfotografering, geospatial kartläggning, fältinsamlad data och topografiska undersökningar för att snabbt skapa skalade planer över befintliga förhållanden.

McHarg och hans team av assistenter skulle arbeta på stora mylarark för att skapa skalade kartor över jordar, livsmiljöer, topografisk relief och andra miljöegenskaper. Dessa halvtransparenta ark skulle sedan läggas i lager för att skapa en kombinerad karta över ett landskap.

Denna plan av Ian McHarg för Amelia Island, FL utvecklades genom att lägga över en serie miljökartor som definierade markanvändningsmönster. I processen med att bygga en 3D-modell fokuserar vi nästan alltid på topografi för att skapa en bas, som normalt också fångar dräneringsmönster och vyer.

Vi lägger sedan över utvalda miljölager, antingen genom att limma eller lägga till material, till den topografiska basen. Resultatet är en gedigen tredimensionell karta över befintliga förhållanden, som vi senare kan bygga in i med vår föreslagna design.

Vi använder QGIS, en programvara för att skapa geospatial kartor, för att få höjddata. Vi översätter sedan dessa data till en konturplan som vi spårar och skär med Xacto-blad och sprayfäste. Modellen som visas här krävde mycket vertikal topografi. För att försörja mig som miljöartist måste jag ta ut timavgifter för min tid. Dessa avgifter är ofta i framkanten av en provision och kräver mycket tilltro från kundens vägnar att deras pengar är väl använda.

Vi kan visa framsteg för kunden tidigt och ofta genom modelltillverkning. Blodet, svetten och tårarna i dessa modeller är uppenbart. Mycket lite är handbyggt i 2000-talets samhälle och våra kunder tenderar att uppskatta engagemanget som visas i en noggrant utformad representation av vår gemensamma vision för deras landskap, särskilt tidigt i projektet. Denna kombination av enkel modell och planskiss gynnade vår egen kreativa process, men hjälpte också till att visa kunden tidiga framsteg mot sin nya trädgård under ett projektstartmöte.

Här använde vi bara kartong, grafit och kalkerpapper för att förmedla designens syfte. Vi utvecklade senare ett färgkartongcollage baserat på formerna som skapades i den ursprungliga modellen. Mellan dessa två skapelser fick kunden en fullständig bild av vår konstnärliga avsikt. Den välkände designern Roberto Burle Marx banade väg för användningen av kurvlinjära abstraktioner av planteringar för att förmedla designavsikter.

Här visades en del av hans plan för en takträdgård. Bildkredit: Burle Marx och Cia. Konceptualiseringen av själva modellen är ett utmärkt sätt för designern att på djupet utforska platsen till hands. Modellören kan använda landskapsekologiska principer för att överväga olika ekologiska system inom landskapet, hur de fungerar och hur de förhåller sig till varandra. Dessutom måste designern överväga hur borttagning eller tillägg av element kan påverka människors interaktioner med landskapet.

En miljödesigner kan använda en modell för att undersöka vissa frågor: Hur kommer tillägg av trädplanteringar att påverka intilliggande livsmiljö? Om en gångbro höjs med tre fot, hur mycket av en utsiktsbod kommer att öppnas? Det kan vara svårt att förmedla syftet bakom ekologiskt inspirerad design. Stora idéer som landskapskorridorer, landformer och hydrologi är ibland förvirrande för lekmannen.

Även i tvådimensionella grafiska planer verkar sådana verkliga förhållanden ofta abstrakta och förvirrande. För att bättre illustrera stora idéer genererar jag ofta inledande ritningar och platskartor specifikt för att skapa skalade, tredimensionella modeller.

Dessa modeller kan skildra topografi, utsiktslandskap, planteringar och byggnader på ett sätt som kan hjälpa människor att bättre förstå koncepten bakom mitt arbete. Tvådimensionell ritning, även abstrakt, kan inte skildra avsikten med design lika exakt som en tredimensionell modell. Betraktaren kan gå runt en modell för ett flygperspektiv eller huka sig ner och se markplanet som det faktiskt kan se ut i den byggda designen. Samtidigt ger en välkomponerad 3D-modell betraktaren en allestädes närvarande känsla genom att ge omgivande sammanhang till designen såsom skogar, byggnader, landformer och användningsområden.

Tidvattenspooler, som visas i förgrunden av en vit museumstavla, är delade av en sjösättning av kajakbåtar. Dessa koncept, även om de är enkla till sin natur, skapar verkliga upplevelser för betraktaren och även för det ingenjörsteam som ansvarar för att omvandla vårt koncept till en genomförbar design.

Modellen för Camp Rockaway ledde direkt till denna konceptuella återgivning. Återgivningen visar många detaljer som inte finns i modellen, men grundformerna och identiteten för landet som vi skapade i modellen hjälpte oss att samarbeta med resten av projektteamet för att skapa ytterligare platsfunktioner. En modell är ett utmärkt sätt att presentera en design för en kund i ett lättförståeligt och korrekt format. Det tillåter kunden att tydligt visualisera de förändringar och utvecklingar som designern föreställer sig, och underlättar samtalet och samarbetet mellan kunden, projektteamet och designern.

Används under presentationer hjälper 3D-modeller oss att kommunicera med kunder och förbättra designteamets förmåga att tänka kreativt om en webbplats. Denna platsmodell byggdes för att utforska olika bioteknikalternativ för en Catskill-strömrestaurering.

Vi använde dragkedjor, träpinnar och bitar av ogrässnöre för att beteckna olika typer av planteringar. Varje material visade en annan bioteknikteknik; arten och antalet växter var inte nödvändigt att visa och skulle ha varit en distraktion för designavsikten. Visad här under konstruktionen, var planeringen av planteringarna direkt informerad av den tidigare platsmodellen.

De sanna känslorna man upplever från en landskapsvy är mer än vad som kan uttryckas i ett fotografi. Våra modeller använder en liknande metod genom att abstrahera olika habitatzoner till ultramättade färger.

Det är för lätt att fastna i detaljer när man arbetar i mycket stora landskap. Genom att noggrant välja skala och material vi använder kan vi hålla modellen vag i områden som annars skulle kunna vara distraherande. Till exempel kan en skogsstig representeras med prickar av röd maskeringstejp. Detta betyder inte att leden är avsedd att vara röda trappstenar, istället betyder det att vägens detaljer inte är klarlagda ännu, eller att materialen på stigen är mycket mindre viktiga än dess väg och förhållande till omgivande växtsamhällen.

I det här fallet hjälper modeller till att klargöra komplexa situationer genom att eliminera främmande eller mindre viktiga delar av designen. Till exempel, i strömrestaureringsprojekt, kan en modell tydligt avbilda alla undervattens- eller delvis nedsänkta särdrag tillsammans med lutningen och djupet på bäckens botten. Den kommer också att visa vegetation runt bäckbankarna. Denna mycket enkla foamcore-modell beskrev perfekt den konstnärliga avsikten bakom vårt arbete för en ny offentlig park.

Ursprungligen en sluttande ledig tomt, ville vi visa en serie distinkta utrymmen som definieras av förhållandet mellan jordarbete och dagvattens rörelse genom den nya parken. Enkelheten i denna konceptmodell gjorde det enkelt för rådgivande ingenjörer att skapa de erforderliga graderings- och beläggningsplanerna. Som visas här under konstruktionen, byggs samma former som föreställs i modellen av vårt landskapsbyggande team.

Den nya parken är nu byggd och återspeglar enkelheten i det ursprungliga konceptet. Med hjälp av växter från vår egen plantskola lade vi till ett inslag av komplexitet och intresse genom hanterad ekologisk succession.

Men dessa planer fungerar inte för att förmedla konstnärliga avsikter, särskilt till lekmannen. En välgjord platsmodell låter dem omedelbart förstå våra initiala koncept.

Det sätter också tonen att vårt arbete tillsammans kommer att vara något alldeles speciellt jämfört med deras vanliga dagliga jobb. Till exempel kan en ingenjör spendera de flesta dagar med att designa stödmurar, septiska fält, parkeringsplatser och andra oinspirerande projekt. Men när vi går in i ett möte och ställer ner en av våra tre fot gånger fyra fot långa kartongskapelser på konferensbordet, ändras stämningen genast till det bättre, och de yrkesverksamma som jag arbetar med tenderar att bli mer engagerade.

Det slutar också med att vi sparar mycket tid genom att helt enkelt peka på oroande platser direkt i modellen, snarare än att sortera igenom komplexa tekniska ritningar som visar olika förutsättningar beroende på den individuella ritningens funktion. Denna modell för en ny parkentré och tillgängligt stigsystem hjälpte till att visa en partnergrupp hur en ny väg skulle integreras i det befintliga landskapet utan att orsaka betydande skada på skogen. Grunt grävning och slingrande mellan befintliga träd skapade ett mycket litet projektavtryck.

En del, men inte allt, av vårt arbete är i det offentliga området. Under presentationer ger modeller en visuellt engagerande mittpunkt som alla i rummet kan fokusera på, diskutera och lära av. Barn älskar dem också! Det här konceptet som vi utvecklade för en ny teater, barndagläger och konstnärsateljéer längs stranden av en bäck var starkt beroende av subtila höjdförändringar i förhållande till översvämningsslätten och framtida förutsägelser om havsnivåhöjningar.

Att arbeta för deltagande kunder, samarbetspartners och allmänheten kräver ofta att vi delar allmänna idéer innan vi kommer till de fina detaljerna i ett projekt. Denna invändiga modellvy av en föreslagen rådring bredvid en fläck med blåbär ger även lekmannen en känsla av konstnärlig uppsåt utan att fastna i mindre detaljer, vilket kan redas ut senare.

En välgjord modell kan leda till specifika kritiska synpunkter som behövs för att föra fram och beskriva designvisionerna. Denna vy låter tittarna snabbt förstå landskapets topografi, samt hur föreslagna funktioner kommer att passa in i de befintliga förhållandena.

Perspektiv tillåter kunder att fokusera på specifika funktioner i designplanen och få en känsla för dem tidigt i processen. I slutändan ger den mångfald av skalor och perspektiv som våra modeller tillhandahåller kunderna en djupare förståelse för deras framtida landskap. Den här bilden skapades med hjälp av ett modellfotografi och Adobe Illustrator för att visa effekten av en två meters höjning av havsnivån.

Vi kunde göra detta snabbt och effektivt i vår studio eftersom denna skalade modell baserades på senaste LIDAR-data. Denna modell skapades genom att limma ett flygfoto till en överdriven kartongtopografi. När vi gick vidare genom vår kreativa process tillsammans med vår klient och deras intressenter, började vi lägga till nya programmatiska element och omorientera befintliga funktioner.

När vi var klara fotograferade vi modellen direkt ovanifrån för att skapa illusionen av en skalenlig plan. Detta tillvägagångssätt ledde till en riktigt övertygande estetisk stil som vi har replikerat ofta sedan dess. Det sparade oss också tid och pengar!

Samma modell, fotograferad i vinkel och utan bildtexter, får en annan innebörd. Vi är inte bara designers, vi är också byggare.


Att sätta sina SITES högt: Värdet av landskapsarkitekturinterventioner

Alltför ofta håller konventionsfrågor tillbaka den kreativa processen. Som svar använder jag en tvåstegsmetod för att bryta igenom och hitta djupare mark där jag kan utöva mitt hantverk. Först visar jag mina potentiella kunder exempel på mitt eget byggda arbete och andras. Detta tillvägagångssätt utvecklar ett delat språk mellan mig själv och klienten så att vi kan fokusera på vad de vill, snarare än vad de vet.

Våra landskapsarkitekter lyssnar lika mycket som vi är designers. Campingplatser och campingplatser; Dagsanvändningsområden och annan friluftsliv; Lekområden /.

Grunderna för landskapsdesign: Var ska du börja när du designar din trädgård

Projekten täcker en rad olika koncept: användningen av virtuell verklighet i landskapsdesign, platsutveckling som stöder lokala ekosystem och hur naturdriven design kan hjälpa till att underlätta läkning och välbefinnande. KOA gav oss friheten att föreställa oss långt bortom gränserna för traditionella designlösningar, vilket gjorde det till ett exceptionellt samarbete. När Kampgrounds of America KOA kom till oss för att utveckla en skalenlig modell och 3D-renderingar av hur framtidens camping skulle kunna se ut tog vi det ett steg längre med virtuell verklighet. Det var en stor hit. Processen för att utveckla varje scenario var mycket samarbetsvillig, där KOA gav feedback varje vecka på vårt lokala kontor. För oss var det nytt att använda VR-teknik för att föreställa oss yttre miljöer på detta sätt. Att göra det interaktivt för människor personligen vid evenemanget och även ha det tillgängligt via webben och appar avsett för många rörliga delar, allt vändes på ett par månader. COTF var en succé!

Funderingar om den byggda miljön

Boka biljetter. Planera ditt besök. Att ta sig hit. Kommande program.

Solidere s.

1800-talets landskapsdesignprinciper som formade Mellanvästern finns fortfarande med oss ​​idag

Det åstadkom mer än projekt över hela världen, inom områden som planering av markanvändning, offentligt utrymme i städerna, planering av grönytor, turistattraktioner och jordbruksplanering, handel och bostäder, stadsförnyelse, sportkomplex, hotell och resort, industri- och vetenskapspark och omfattande kulturturismprojekt. I satte det utvecklingsmålet att vara föregångaren som skulle föra in begreppet kulturella och ekologiska landskap till Kina. Projektplatsen som ligger i den centrala stadsbyggnadsregionen är en del av det nationella natursköna området i Anshun, Guizhou-provinsen. Lågpåverkansutvecklingsstrategi antogs främst för att renovera det befintliga natursköna området och för att bygga en generator för framtida stadsliv. De befintliga rika vertikala resurserna på platsen användes väl för att fastställa förhållandet mellan människa och natur och för att göra ekologiskt naturligt landskap allmänt tillgängligt för medborgarna.

Camping område landskap design Premium Vector

Spirande byggare och stadsplanerare utforskar sina visioner om arkitektur i detta läger som leds av innovativa SAPL-studenter. Det här lägret är så roligt! Jag får bygga en massa saker och få nya vänner. Är ditt barn mer intresserad av lekplatsens utformning än att gå ner för rutschkanan? Undrar han eller hon hur skyskrapor byggs eller varför olika stadsdelar utformas på olika sätt? Anmäl din designentusiast till City Building Design Camp: ett sommarläger som drivs av vår fakultet, School of Architecture, Planning and Landscape.

Beyond the Root Landscape Design betonar inhemska och ätbara växter och hållbara lösningar för Tre lägerområden ligger inom skogen.

Campingområden

Med spektakulär utsikt över floden och kärren i söder och väster, och fungerande gårdar i norr och öster, smälter det lokala jordbruksspråket och den autentiska södra New England kustnära livsstilen samman på detta nästan ett tunnland stort skifte. Ett blygsamt ranchhus placerades för att dra fördel av den glittrande kustutsikten vid mynningen av Westport River. Övervuxna grundplanteringar och stora ytor med klippt gräsmatta dominerade fastigheten.

Navegación

RELATERAD VIDEO: Små landskapsdesignidéer (10 hemligheter)

Studenter lär sig design som stöds genom framväxande och nuvarande industribaserad datorteknik för att visualisera, kommunicera och presentera design med CADD, 3D-modellering, visualisering, illustration och digitala fotograferingstekniker. Vårt program kombinerar kurser med kooperativa arbetsvillkor så att studenterna får verkliga arbetserfarenheter. Eleverna upptäcker direkt sambanden mellan kurser och yrket landskapsdesign, och tar med sig det som lärt sig under varje arbetstermin tillbaka till klassrummet för att fortsätta bygga viktiga anställningsförmåga. Utflykter i programmet inkluderar botaniska trädgårdar, bostadsområden, designkonferenser för landskap Ontario och mässor.

Båda grupperna fick möjlighet att resa till sina projektplatser i början av terminen.

Tyvärr, din webbläsare stöder inte ramar...

Vi har tagit det här projektet från idé till planeringsprocess och det ska snart gå på plats. Vi är glada att kunna meddela att bygglov för Glamping-platsen i Co. Waterford nu har beviljats! Glamping-platsen föreslår att renovera befintliga uthus med service, kök, dusch och toaletter, och inkluderar 5 inga individuella Glamp-enheter, parkering, avloppsreningssystem och tillhörande platsarbeten. Utformningen av platsplanen har utvecklats med fotgängarens synvinkel i åtanke och med så lite störning av det befintliga natursköna landskapet som möjligt. Denna Glamping-sajt är ett nystartat företag kopplat till ett befintligt litet jordbruksföretag, som föreslår att tillhandahålla Glamping-boende i en skogsmiljö i höglandet.

Vi har upptäckt ovanlig trafikaktivitet som härrör från din IP-adress.

En park är ett område med naturligt, semi-naturligt eller planterat utrymme avsatt för mänsklig njutning och rekreation eller för att skydda vilda djur eller naturliga livsmiljöer. Stadsparker är grönområden avsatta för rekreation inne i städer. Nationalparker och landsbygdsparker är grönområden som används för rekreation på landsbygden. Statsparker och provinsparker administreras av subnationella statliga stater och myndigheter.